LO olje- og gasskonferanse

LO olje- og gasskonferanse retter seg mot medlemmer i petroleumsvirksomheten. LO mottar alle påmeldingene, men vi i EL og IT forbeholder oss retten til å godkjenne våre medlemmer. Påmeldingslinken er felles for alle forbund i LO som har medlemmer i petroleum.

Dato

11.01.22

til

12.01.22

Tidspunkt

Tirsdag 10-15
Onsdag 10-15
Lunsj fra 11.30-12 begge dager

Påmeldingsfrist

12.12.21

LO olje- og gasskonferanse retter seg mot medlemmer i petroleumsvirksomheten. LO mottar alle påmeldingene, men vi i EL og IT forbeholder oss retten til å godkjenne våre medlemmer. Påmeldingslinken er felles for alle forbund i LO som har medlemmer i petroleum.

For medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) dekkes alle utgifter. Deltakere utenfor LOK må selv dekke utgifter.

Informasjon om billetter vil bli gitt til hver enkelt etter at vi får en oversikt over påmeldte.

EL og ITs kontaktperson:

Forbundssekretær
Trond Løvstakken
trond.lovstakken@elogit.no

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding