Kurs for ansatterepresentanter

Kurs for ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.

Kontaktperson:
Hjørdis Henriksen
hjordis.henriksen@elogit.no
Tlf: 952 32 161