IKT-konferansen

Årets IKT-konferanse skal ta for seg lønn i IKT-bransjen, likestilling og digitale møter.

Dato

2022-04-22

Tidspunkt

10:00 til 16:00

Påmeldingsfrist

2022-04-08

Sted

Møterom boksen, Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Kart

Arrangør

EL og IT Forbundet

Konferansen blir fysisk og det settes av 50 plasser til medlemmer og tillitsvalgte i forbundet. Hvis man ikke ønsker å delta fysisk, eller ikke er medlem, er man velkommen til å se arrangementet på stream (LINK).

Program
10:00 – 10:15 Åpning v/nestleder Vidar Hennum
10:15 – 12:00 Hvordan få bedre lønnsutvikling i IT-bransjen?
12:00 – 13:00 Lunsj og mingling
13:00 – 14:45 Paneldebatt: Likestilling i IT-bransjen – hvorfor skjedde «vaffel-debatten»?
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 16:00 Digitale møter og presentasjon av forbundets møteportal

Hvordan få bedre lønnsutvikling i IT-bransjen?

  • Problemet med lavtlønnede jobber og hva gjør LO med dette – forbundssekretær Reidunn Wahl
  • Å jobbe på minstelønn – Svein Ove Blystad, tillitsvalgt i Webhelp
  • Tips og triks til å skaffe seg jobb som utvikler – Anders Haukeli, daglig leder i Aplia
  • Spørsmål/innspill fra salen

Paneldebatt: Likestilling i IT-bransjen – hvorfor skjedde «vaffel-debatten»?

En debatt om likestilling i IT-bransjen tok fyr når en psykolog skrev et innlegg på kode24.no om at det dessverre ofte handlet om «vafler og strikking» når man prøvde å få kvinner interessert i programmering. Vi skal ikke diskutere påstanden, men forsøke å se litt bak forhenget – hvorfor skjedde den debatten?

Ordstyrer: Robert Kippe
Panelet:

  • Ole Petter Baugerød Stokke, Kode24
  • Christin Gormann, Kodemaker
  • Trine Hardy, Telenor
  • Johannes Brodwall, Sopra Steria

Digitale møter og presentasjon av forbundets møteportal

  • Knowledge Group gir oss noen tips og triks for digitale møter
  • Kommunikasjonsrådgiver i forbundet Alejandro Decap skal vise forbundets møteportal som kan tas i bruk av lokale ledd

Støtte til reise og opphold eller tapt arbeidsfortjeneste
Medlemmer og tillitsvalgte oppfordres til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som kun får permisjon uten lønn kan søke om tapt arbeidsfortjeneste. Deltakeres utgifter til konferansen dekkes i all hovedsak av OU-midler. Forbundet dekker reise, oppholdsutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser. Dersom du må ha en overnatting på grunn av lang reisevei, skal dette avklares på forhånd med konferanse-ansvarlig geir.aasen@elogit.no.