Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

Tirsdag 15.mars arrangerer LO i samarbeid med YS og Unio en solidaritetsmarkering for Ukraina på oppfordring fra ITUC og ETUC. Det arrangeres markeringer i flere land på samme tidspunkt.

Dato

2022-03-15

Tidspunkt

kl. 16:00 – 17:00

De grusomme krigshandlingene i Ukraina har rystet en hel verden. Førstkommende tirsdag, 15. mars, markerer internasjonal fagbevegelse sin støtte til ukrainere verden over.
I anledning dagen, inviterer LO i samarbeid med YS og Unio til en solidaritetsmarkering på Youngstorget i Oslo, fra klokken 16.
Bli med og vis din støtte!

Program (oppdateres fortløpende):

Appellanter:

  • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
  • Ragnhild Lied, Unio-leder
  • Erik Kollerud, YS-leder
  • Hoda Imad, sentralstyremedlem AUF
  • Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Oslo kommune
  • Nataliya Yeremeyeva, Den ukrainske forening i Norge
  • MUSIKK v/ Ingebjørg Bratland

Det blir servering av borscht – Ukrainas nasjonalrett.
Velkommen!