eForvaltningskonferansen 2023 – Hvordan bør personvernet i eForvaltningen fornyes?

Hvordan bør personvernet i eForvaltningen fornyes? Det er temaet for årets eForvaltningskonferansen, og du er invitert. Meld deg på i dag!

Dato

2023-05-22

Tidspunkt

09:30 – 15:40

Sted

Oslo Kongressenter

Kart

Arrangør

EL og IT Forbundet, NTL, Fagforbundet, Universitetet Oslo

Foreløpig program

09.30 – 10.00
Registrering og kaffe/rundstykker

10.00 – 10.05
Åpning av eForvaltningskonferansen 2023
Innleder kommer

10.05 – 10.25
Regjeringens politikk for personvern i offentlig forvaltning
Gunn Karin Gjul, statssekretær, KDD 

10.25 – 10.50:
Personvern i offentlig forvaltning: Hva er utfordringene?
Innleder kommer 

10.50 – 11.05
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

11.05 – 11.20
Pause

11.20 – 11.40
Hva bør en samlet personvernpolitikk for offentlig forvaltning inneholde?
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 

11.40 – 12.00
Hvilken betydningen kan ny EU-lovgivning om utnyttelse av data få for norsk digital forvaltning?
Innleder kommer 

12.00 – 12.15
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

12.15-13.15
Lunsj

13.15 – 13.35
Hvordan kan medvirkning føre til bedre personvern?
Stipendiat Renate Johannesen, SERI 

13.35 – 13.55
Bruk av tariffavtaler for å ivareta ansattes personvern
Innleder kommer 

13.55 – 14.10
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

14.10 – 14.40
Pause med kaffe/frukt

14.40 – 15.00
Hva er kunstig intelligens, hva kan den gjøre og hva kan den ikke gjøre?
Anders Løland, NR 

15.00 – 15.20
Kunstig intelligens og kontroll med innbyggerne –  trenger vi nye rettssikkerhetsgarantier?
Innleder kommer

15.20 – 15.40
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene