eForvaltningskonferansen 2023 – Hvordan bør personvernet i eForvaltningen fornyes?

Hvordan bør personvernet i eForvaltningen fornyes? Det er temaet for årets eForvaltningskonferansen, og du er invitert. Meld deg på i dag!

Dato

22.05.23

Tidspunkt

09:30 – 15:40

Sted

Oslo Kongressenter

Arrangør

EL og IT Forbundet, NTL, Fagforbundet, Universitetet Oslo

Foreløpig program

09.30 – 10.00
Registrering og kaffe/rundstykker

10.00 – 10.05
Åpning av eForvaltningskonferansen 2023
Innleder kommer

10.05 – 10.25
Regjeringens politikk for personvern i offentlig forvaltning
Gunn Karin Gjul, statssekretær, KDD 

10.25 – 10.50:
Personvern i offentlig forvaltning: Hva er utfordringene?
Innleder kommer 

10.50 – 11.05
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

11.05 – 11.20
Pause

11.20 – 11.40
Hva bør en samlet personvernpolitikk for offentlig forvaltning inneholde?
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 

11.40 – 12.00
Hvilken betydningen kan ny EU-lovgivning om utnyttelse av data få for norsk digital forvaltning?
Innleder kommer 

12.00 – 12.15
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

12.15-13.15
Lunsj

13.15 – 13.35
Hvordan kan medvirkning føre til bedre personvern?
Stipendiat Renate Johannesen, SERI 

13.35 – 13.55
Bruk av tariffavtaler for å ivareta ansattes personvern
Innleder kommer 

13.55 – 14.10
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

14.10 – 14.40
Pause med kaffe/frukt

14.40 – 15.00
Hva er kunstig intelligens, hva kan den gjøre og hva kan den ikke gjøre?
Anders Løland, NR 

15.00 – 15.20
Kunstig intelligens og kontroll med innbyggerne –  trenger vi nye rettssikkerhetsgarantier?
Innleder kommer

15.20 – 15.40
Spørsmål og diskusjon til de to foregående innleggene

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding