eForvaltningskonferansen 2022

Årets konferanse har digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet som tema. Blant annet vil Fafo og UiO holde foredrag om pågående forskningsprosjekter.

Dato

20.09.22

til

21.09.22

Tidspunkt

Tirsdag: 10.30 – 15.45
Onsdag: 09.00 – 15:30

Sted

Oslo kongressenter

Arrangør

EL og IT Forbundet, NTL, Fagforbundet Universitetet Oslo

Program, tirsdag 20. september

10.30 – 11.00:
Registrering og kaffe/rundstykker

11.00 – 11.05:
Åpning av eForvaltningskonferansen 2022

11.05 – 11.30:
Er et digitalt samfunn der «alle skal med» mulig?

11.30 – 12.15:
Om møtet mellom digital forvaltning og idealet om den aktive borger
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

12.15 – 12.30:
Diskusjon og spørsmål til det foregående innlegget

12.30-13.30:
Lunsj

Tema I: Digitalt utenforskap

13.30 – 14.00:
Hvem faller utenfor det digitale samfunnet?

14.00 – 14.30:
Kaffe/frukt

14.30 – 15.00:
Universelt design: Er det realistisk med digitale løsninger for alle?

15.00 – 15.30:
Innlegg om eksempel på tiltak for å motvirke utenforskap

15.30 – 15.45:
Spørsmål og diskusjon til de tre foregående innleggene

 

Program, onsdag 21. september

09.00 – 09.05
God morgen!

Tema II: Desentral organisering av arbeidet i offentlig forvaltning

09.05 – 09.30:
Om kommunenes satsing på jobbsentre.

09.30 – 10.00:
Hvis folk kan jobbe hjemme, kan de ikke like godt jobbe på et lokalt kontor?

10.00 – 10.20:
Pause med kaffe og frukt

10.20 – 10.50:
Om verdien i å snakke med et menneske

10.50 – 11.20:
I hvilken grad kan vi ta nasjonal kontroll over IT-skyen?

11.20 – 12.00:
Diskusjonsinnlegg (10 minutter):     
Hvordan kan den digitale teknologien virke desentraliserende?

12.00 – 12.45
Lunsj

Tema III: Forskning på kontroll i arbeidslivet

12.45 – 13.10:
Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet – et forskningsprosjekt

13.10 – 13.25:
Spørsmål og diskusjon om prosjektet

13.25 – 13.45:
Pause

13.45 – 14.15:
Hva vet vi om arbeidsgiveres kontroll med ansatte?

Slutt på konferansen

14.30 – 15.30:
Innspillsmøte til prosjektet Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding