eForvaltningskonferansen 2022

Dato

2022-09-20

2022-09-21

Tidspunkt

Tirsdag: 10.30 – 15.45 Onsdag: 09.00 – 15:30

Sted

Oslo kongressenter

Kart

Arrangør

EL og IT Forbundet, NTL, Fagforbundet Universitetet Oslo

Program, tirsdag 20. september

10.30 – 11.00:
Registrering og kaffe/rundstykker

11.00 – 11.05:
Åpning av eForvaltningskonferansen 2022

11.05 – 11.30:
Er et digitalt samfunn der «alle skal med» mulig?

11.30 – 12.15:
Om møtet mellom digital forvaltning og idealet om den aktive borger
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

12.15 – 12.30:
Diskusjon og spørsmål til det foregående innlegget

12.30-13.30:
Lunsj

Tema I: Digitalt utenforskap

13.30 – 14.00:
Hvem faller utenfor det digitale samfunnet?

14.00 – 14.30:
Kaffe/frukt

14.30 – 15.00:
Universelt design: Er det realistisk med digitale løsninger for alle?

15.00 – 15.30:
Innlegg om eksempel på tiltak for å motvirke utenforskap

15.30 – 15.45:
Spørsmål og diskusjon til de tre foregående innleggene

Program, onsdag 21. september

09.00 – 09.05
God morgen!

Tema II: Desentral organisering av arbeidet i offentlig forvaltning

09.05 – 09.30:
Om kommunenes satsing på jobbsentre.

09.30 – 10.00:
Hvis folk kan jobbe hjemme, kan de ikke like godt jobbe på et lokalt kontor?

10.00 – 10.20:
Pause med kaffe og frukt

10.20 – 10.50:
Om verdien i å snakke med et menneske

10.50 – 11.20:
I hvilken grad kan vi ta nasjonal kontroll over IT-skyen?

11.20 – 12.00:
Diskusjonsinnlegg (10 minutter):     
Hvordan kan den digitale teknologien virke desentraliserende?

12.00 – 12.45
Lunsj

Tema III: Forskning på kontroll i arbeidslivet

12.45 – 13.10:
Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet – et forskningsprosjekt

13.10 – 13.25:
Spørsmål og diskusjon om prosjektet

13.25 – 13.45:
Pause

13.45 – 14.15:
Hva vet vi om arbeidsgiveres kontroll med ansatte?

Slutt på konferansen

14.30 – 15.30:
Innspillsmøte til prosjektet Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet