Dagskonferanse for tillitsvalgte 2021

Forbundet inviterer til dagskonferanse for tillitsvalgte. Konferansen er en oppfølging av «Tillitsvalgtsåret 2019»

Ny dato

2021-11-24

Dato

Tidspunkt

Kl 10:00 til 16:00

Påmeldingsfrist

2021-11-10

Sted

Thon Hotel Opera, Oslo

Arrangør

EL og IT Sentralt – hjordis.henriksen@elogit.no

EL og IT Sentralt

Konferanse vil inneholde tema som:

  • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter, hvordan bygge sterke klubber.
  • Praktisering av eksisterende regelverk herunder Hovedavtalen.
  • Mobbing og trakassering av tillitsvalgte.
  • Nettverksbygging og støtteapparat.

Påmeldings informasjon:

Påmeldinger (medlemsnummer og navn) sendes til Hjørdis Henriksen på e-post: hjordis.henriksen@elogit.no Mobil: 95232161