Kurs i organi-sasjonskunnskap

- innholdet kan være utdatert

Kurset avholdes 2. – 6. februar 2015.
Påmeldingsfrist er 5. desember 2014.
Påmelding til www.lostat.no

Kursinnhold
Kurset gir rett til permisjon, jf. jf. Hovedavtalen i Staten, § 34, og Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).
LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.
Kontaktperson i LO Stat: Anette Versto, 23 06 83 09