Kurs i organi-sasjonskunnskap

Publisert: 13.11.14

– innholdet kan være utdatert

Kurset avholdes 2. – 6. februar 2015.

Påmeldingsfrist er 5. desember 2014.

Påmelding til www.lostat.no

Kursinnhold
  • Historie
  • Ideologi
  • Kommunikasjon
  • Organisasjonsoppbygging
  • Vedtekter
  • Hovedavtale
  • Møteledelse
  • Tale- og debatt-teknikk
  • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

Kurset gir rett til permisjon, jf. jf. Hovedavtalen i Staten, § 34, og Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Kontaktperson i LO Stat: Anette Versto, 23 06 83 09

Relevante artikler

Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.