Kurs i arbeiderbevegelsens kulturhistorie

Publisert: 16.08.10

– innholdet kan være utdatert

I løpet av uka blir deltakerne kjent med de stolte tradisjonene arbeiderbevegelsens rikholdige kulturhistorie har etterlatt seg. Tradisjonene kommer til uttrykk gjennom bilder, sang, dikt og litteratur.

Kurset drøfter begrepet arbeiderkultur. Begrepet arbeidskultur settes i sammenheng med arbeiderbevegelsens kulturdilemma: ønsket om å framstå som en motkultur, samtidig med ønsket om å demokratisere kulturen og gjøre den tilgjengelig for alle.

Det legges også opp til diskusjoner om det i dag finnes spor av den åpenbare ideologiske og politiske motkulturen som kom spesielt kom til uttrykk i mellomkrigstiden.

Målgruppen er tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Søknadsskjema får du på kurskontoret eller ved å besøke AOFs hjemmesider.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.