Kurs for tillitsvalgte i sykehusene

Kurset gir innføring i prosessene ved årets hovedtariffoppgjør.

Dato

2024-02-13

2024-02-14

Sted

Forbundskontoret

Innledere: Forbundssekretær EL og IT Reidunn Wahl, Leder forhandlingsavdelingen EL og IT Bjørn Fornes, Leder EL og IT-nettverk i sykehusene Roar Skogøy og Sekretær LO Stat Sissel Hallem.