Kurs for instruktører:Energimontør og energioperatør

Publisert: 27.04.11

– innholdet kan være utdatert

Instruktøren er lærlingens nærmeste støttespiller og en viktig rollemodell. Han eller hun har ansvar for å følge opp og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. Målet er at lærlingen skal bli en dyktig fagarbeider, en god kollega og en fornuftig arbeidstaker. I instruktørrollen har man derfor ansvar både for faglig og menneskelig utvikling og vekst. I tillegg skal man være kjent med læreplanen og ha en forståelse for hva lærlingen trenger opplæring i.

Dette er en stor utfordring som krever mye av den enkelte instruktør. Vi ønsker gjennom dette kurset å bidra til at instruktørene blir tryggere i sin rolle og er godt rustet for oppgaven.

Dette er et pilotprosjekt og det er derfor ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og opphold.

Det er satt en begrensing på inntil 20 deltakere. Kurset blir avholdt med minimum 10 deltakere.

Kursprogram.

Dato: 30. mai 2011
Tid: Kl. 1000-1600
Sted: Energi Norge, Middelthuns gt. 27, Majorstuen

Påmelding innen 12. mai til cm@energinorge.no

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.