Kulde og arbeidssykdom

Publisert: 21.12.10

– innholdet kan være utdatert

Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt for kulde enn andre.

Temperaturer, vind og/eller fuktighet kan bidra til å gi en kuldeopplevelse for de som arbeider utendørs. En rekke studier har blitt gjennomført for å se på sammenhengen mellom kuldeeksponering og sykdom. Statens arbeidsmiljøinstitutt viser i en ny rapport til studier som blant annet peker på forbindelsen mellom kuldeeksponering og luftveisinfeksjoner, muskel- og skjelettlidelser, samt mulig økt fare for høyt blodtrykk og sirkulasjon og funksjon på hjertets høyre side. 

Norske leger har i følge Arbeidsmiljøloven, § 5-3, plikt til å melde i fra til Arbeidstilsynet om sykdommer som er, eller er mistenkt å være, knyttet til arbeidsmessige eksponeringer.

I dette nyhetsbrevet vises blant annet status for tilfeller som er meldt inn til Arbeidstilsynets Register for Arbeidsrelaterte Sykdommer (RAS) hvor kulde har vært eksponeringsfaktor. Nyhetsbrevet tar også for seg forskjellen mellom arbeidsrelatert sykdom og yrkessykdom.

Les hele nyhetsbrevet her.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.