KS Bedrift mot Reiten-utvalget

Publisert: 01.10.14

– innholdet kan være utdatert

Her er noen av de oppsummerte punktene:
  • Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille blir fordyrende og byråkratisk og vil kunne bety at mange eiere tvinges til salg av virksomheten. Jo mer effektivt selskapene utnytter ressursene i dag, dess dyrere vil innføring av et selskapsmessig og funksjonelt skille bli. Regnskapsmessig skille med bakgrunn i dagens regelverk, er i utgangspunktet tilstrekkelig for å ha fokus på effektiv drift og riktig kostnadsfordeling.
  • Samfunnets avhengighet av strøm øker. God beredskap ivaretas gjennom lokal tilstedeværelse, spesielt ved større uværshendelser. Om de lokale energiselskapene forsvinner vil mange lokalsamfunn miste bemanning i områder som fra før er værutsatt. Det kan føre til lengre avbrudd i distriktet.
  • Det må være mulig for nettselskapene å selge tjenester, for eksempel utleie av ledig plass på egne stolper, samarbeid om driftssentral, vakt og beredskapsavtaler. Det vil være en katastrofe for samfunnet om selskapene nektes å bistå naboer i en større feilsituasjon.
  • Flere oppsummeringer kan leses på ks-bedrift.no

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.