Kriseinformasjon på ett sted

Publisert: 02.02.12

– innholdet kan være utdatert

– Vi har bak oss et år hvor vår beredskap er blitt satt på mange prøver. Jeg tror vi vil stå bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser når myndighetenes informasjon nå samles på ett sted, sier justisminister Grete Faremo.

Kriseinfo.no skal være i kontinuerlig drift og skal oppdateres med varsler og informasjon knyttet til risiko og beredskap. Den inneholder også permanent informasjon om hva som kan skje i Norge under en krise, hva myndighetene gjør og hva den enkelte innbygger kan gjøre for å minimere konsekvensene ved en hendelse.

Kriseinfo.no skal være lett tilgjengelig og er derfor tilpasset de ulike kanalene folk er på, for eksempel mobiltelefoner og nettbrett.

Portalen er etablert og skal driftes av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og beredskap på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.