Krever ny retning for Europa

- innholdet kan være utdatert

Kravene er økte investeringer, flere og bedre jobber og mer rettferdighet og likhet.

Demonstrasjonen er en protest mot en politikk som har ført til at 26 millioner mennesker nå er arbeidsledige i Europa. Halvparten av spansk og gresk ungdom står helt utenfor arbeidsmarkedet og deres muligheter for å komme inn blir mindre for hver dag.

Les mer på lo.no.