Krever generelt tillegg på 10 400 kroner

- innholdet kan være utdatert

I tillegg til hovedkravet om et generelt tillegg, fremmet forhandlingssammenslutningen LO Kommune (Bildet: Vidar Hennum/EL og IT Forbundet, Anne Finborud/Skolenes Landsforbund, Mimmi Kvisvik/Fellesorganisasjonen, Mette Nord/Fagforbundet og Hans Ole Rian/Musikernes Fellesorganisasjon. (Foto: Runar Nørstad/Skolenes landsforbund) krav om at det innføres et 16 års ansiennitetstillegg for flere av stillingsgruppene. I tillegg til det generelle kronekravet, kreves justering av garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet.

Videre ble kravet om en ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med tilleggsutdanning opprettholdt.

– Kravene våre bygger opp under helheten og den tverrfagligheten som kommunene er sammensatt av, sa forhandlingsleder Nord.

Hun understreket at målet er å komme fram til en forhandlingsløsning – uten bruk av meklingsinstituttet. 

Noen av LO Kommunes krav: