Krever generelt tillegg på 10 400 kroner

Publisert: 19.04.16

– innholdet kan være utdatert

I tillegg til hovedkravet om et generelt tillegg, fremmet forhandlingssammenslutningen LO Kommune (Bildet: Vidar Hennum/EL og IT Forbundet, Anne Finborud/Skolenes Landsforbund, Mimmi Kvisvik/Fellesorganisasjonen, Mette Nord/Fagforbundet og Hans Ole Rian/Musikernes Fellesorganisasjon. (Foto: Runar Nørstad/Skolenes landsforbund) krav om at det innføres et 16 års ansiennitetstillegg for flere av stillingsgruppene. I tillegg til det generelle kronekravet, kreves justering av garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet.

Videre ble kravet om en ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med tilleggsutdanning opprettholdt.

– Kravene våre bygger opp under helheten og den tverrfagligheten som kommunene er sammensatt av, sa forhandlingsleder Nord.

Hun understreket at målet er å komme fram til en forhandlingsløsning – uten bruk av meklingsinstituttet. 

Noen av LO Kommunes krav:

  • Et generelt kronetillegg til alle
  • Garantilønn og laveste årslønn heves med minimum det generelle tillegget
  • Heving av ubekvemstillegg
  • Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med tilleggsutdanning
  • En forsterkning av bestemmelsene som sikrer midlertidig ansatte fast stilling
  • Deltidsansatte som har hatt merarbeid i 12 måneder, skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende antall timer de faktisk har arbeidet

    Når det gjelder tjenestepensjon legger LO Kommune til grunn at en eventuell ny offentlig tjenestepensjon skal være livsvarig, kjønnsnøytral og bygge på de reguleringsprinsippene som ligger i folketrygden.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.