Kravoverlevering på IKT

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har nå overlevert krav på IKT-overenskomsten med NHO.
Tilstede på møtet torsdag 8. mai hvor kravene ble gjennomgått var EL & IT Forbundet representert ved Torbjørn Sundal og Reidunn Wahl.
Lillann Norseng og Kjersti Svee Aas stilte fra Abelia.

Forhandlingene


Forhandlingene starter torsdag 15. mai kl. 12.00 i NHO-bygget på Majorstua. Det er satt av to dager til forhandlinger.

Delegasjon


Det er forbundssekretær Torbjørn Sundal som leder delegasjonen på 6 personer som møter på Majorstua.
De andre er John Christian Hanssen, Arild Mortensen, Øystein Rugland, Harald Kvangarsnes og Reidunn Wahl.

Det valgte forhandlingsutvalget består i tillegg av Øystein Smestad og Jon Erik Engevold.