Kravoverlevering på IKT

Publisert: 08.05.14

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet har nå overlevert krav på IKT-overenskomsten med NHO.
Tilstede på møtet torsdag 8. mai hvor kravene ble gjennomgått var EL & IT Forbundet representert ved Torbjørn Sundal og Reidunn Wahl.
Lillann Norseng og Kjersti Svee Aas stilte fra Abelia.

Forhandlingene

Forhandlingene starter torsdag 15. mai kl. 12.00 i NHO-bygget på Majorstua. Det er satt av to dager til forhandlinger.

Delegasjon

Det er forbundssekretær Torbjørn Sundal som leder delegasjonen på 6 personer som møter på Majorstua.
De andre er John Christian Hanssen, Arild Mortensen, Øystein Rugland, Harald Kvangarsnes og Reidunn Wahl.

Det valgte forhandlingsutvalget består i tillegg av Øystein Smestad og Jon Erik Engevold.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.