Kravoverlevering energisektoren

Publisert: 04.05.16

– innholdet kan være utdatert

Forhandlingene starter 18. mai med frist for enighet den 20. mai. EL og IT Forbundet fremmet økonomiske krav i tråd med frontfagets ramme på 2,4 prosent.

– Kravene er moderate, og vi er trygge på at energiverkene tåler godt å innfri våre økonomiske krav. Det meste av lønnsdannelsen skjer lokalt, derfor har vi en rekke andre krav som er minst like viktige. Vi både håper og tror på en god forhandlingsløsning, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for El og IT Forbundet.

Noen av EL og IT Forbundets krav:

  • Heving av minstelønn for alle grupper under § 7 i overenskomsten
  • Innføring av minstelønn i stillinger som krever teknisk fagskole
  • Bedre betingelser for montører med ansvar for lærlinger
  • Involvering av fagforeninger i bedriftsvise pensjonsordninger
  • Tydeligere bestemmelser om krav til innkvartering

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.