Kravoverlevering energisektoren

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingene starter 18. mai med frist for enighet den 20. mai. EL og IT Forbundet fremmet økonomiske krav i tråd med frontfagets ramme på 2,4 prosent.

– Kravene er moderate, og vi er trygge på at energiverkene tåler godt å innfri våre økonomiske krav. Det meste av lønnsdannelsen skjer lokalt, derfor har vi en rekke andre krav som er minst like viktige. Vi både håper og tror på en god forhandlingsløsning, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for El og IT Forbundet.

Noen av EL og IT Forbundets krav: