Krav til språk på byggeplassen

- innholdet kan være utdatert

Brojyren presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor.
Det var Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL) som tok initiativet til å samarbeide om en veiledning. De ønsket et tydeligere bilde av regelverkets krav, og hvordan virksomhetene er forventet å etterleve disse kravene.
Les mer og last ned brosjyren på arbeidstilsynet.no.