Krav om allmenngjøring

- innholdet kan være utdatert

I dag besluttet LO sekretariatet å støtte EL & IT Forbundets begjæring om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektorfagene, som forbundet har utarbeidet i samarbeid med LOs juridiske avdeling.

Det er uklart når endelig vedtak blir fattet, men det er viktig at partene i arbeidslivet og myndighetene øker innsatsen mot sosial dumping, uttaler Forbundsleder Hans O. Felix. Allmenngjøring av LOK er et riktig bidrag i det felles problemet som sosial dumping utgjør for det norske arbeidslivet.Omfattende bruk av sosial dumping

EL & IT Forbundet har lenge merket en økning av utenlandske bedrifter innen elektrobransjen som tar store oppdrag i Norge og lønner arbeidskraften så lavt at det ikke er mulig for norske virksomheter å konkurrere med disse, sier Forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

Som eksempel på dette kan Coop anlegget på Gardermoen, som var mye omtalt i pressen, trekkes fram. Her fikk Fellesforbundet ordnet opp i forholdene for sine medlemmer fordi deres tariffavtale var allmenngjort, mens elektrikere på anlegget fikk ikke tarifflønn fordi LOK ikke var allmenngjort. På dette anlegget var slovenske elektrikere lønnet helt ned i 70 kr timen!

Oppdrag for det offentlige over hele landet blir ofte blir utført av utenlandske bedrifter som nesten uten unntak driver med sosial dumping. Her kan flere anlegg for Statens Vegvesen stå som eksempler; Hardangerbroen, Jondalstunnelen, E6 Trondheim – Stjørdal, pluss mange andre.

Forbundet har ikke noen grunn til å tro at det står bedre til på andre offentlige oppdrag enten det gjelder skolebygg, sykehus/hjem, jernbane med mer. Anbud for det offentlige ser ut til å gå til den som har lavest anbudssum, og når vi ser at enkelte aktører ligger 30 til 50 prosent under hva norske bedrifter kan levere til, så sier det seg selv at det er grunn til å mistenke at sosial dumping av lønns- og arbeidsvilkår er årsaken til dette, påpeker Larsen.

Manglende tilsyn

Arbeidstilsynet har ikke foretatt tilsyn rettet spesielt mot elektroinnstallasjonsbedrifters lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstilsynet fører dessuten ikke tilsyn med hvilket lønnsnivå utenlandske elektrikere har under arbeid i Norge ettersom det ikke foreligger noe allmenngjøringsvedtak. Dette er naturlig, ettersom de fleste tiltakene som Regjering og Storting har vedtatt for å forhindre at det forekommer sosial dumping forutsetter at det foreligger en allmenngjøringsforskrift.Stor innsats fra tillitsvalgte

Forbundet har sammen med distrikter og fagforeninger landet rundt jobbet intenst med å fremskaffe dokumentasjon på de faktiske forholdene som utenlandsk arbeidskraft jobber under. Det har vist seg at denne jobben har vært svært vanskelig. Dette skyldes at bedriftene er lite samarbeidsvillige, men spesielt fordi arbeidstakerne i disse virksomhetene har vært redde for å snakke med våre tillitsvalgte om disse forholdene.

Du kan lese mer om denne saken på fagbladet Nettverk sin hjemmeside. 

Om allmenngjøring

Allmenngjøring av tariffavtaler er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Dette skjer ved at man gjør hele eller deler av tariffavtalene til standard for en hel bransje eller et område.

Her kan du lese mer om allmenngjøring.