Krav og konflikter gir sykdom

Publisert: 22.11.11

– innholdet kan være utdatert

Medarbeidere som har høye fysiske krav eller er utsatt for konflikter i arbeidet  har økt risiko for å få nedsatt arbeidsevnen sammenliknet med medarbeidere som ikek har samme type krav i arbeidet.

Uheldig arbeidsstilling utslagsgivende

Dette dreier seg i første rekke om medarbeidere med manuelt arbeid – faglærte håndverkere og industriarbeidere, pleiepersonale samt ufaglært arbeidskraft i ulike yrkeskategorier. Disse gruppene arbeider ofte i arbeidsstillinger med vridninger i kroppen, de står mye eller arbeider med hendene løftet over skulderhøyde.

Mye støy og arbeid der man sitter på huk eller står foroverbøyd øker også risikoen for nedsatt arbeidsevne. Pleiepersonell og ufaglærte har dessuten en økt risiko for nedsatt arbeidsevne fordi de i større grad enn andre er utsatt for konflikter på jobben.

Medarbeidere som akademikere, teknikere, bankansatte og kontorfunskjonærer har svært liten risiko for å få nedsatt arbeidsevne på grunn av faktorer i arbeidslivet, viser undersøkelsen. Blant disse yrkesgruppene er det primært livsstilsfaktorer, som røyking og høy BMI, som øker risikoen for nedsatt arbeidsevne.

Les mer på hjemmesiden til Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.