Krass dom mot elektrofirma

- innholdet kan være utdatert

Bedriftens påstand var at medarbeideren hadde baksnakket og opptrådt truende ovenfor ledelsen, og ha nektet å utføre oppgaver han ble pålagt.  Dommen er knusende og tilbakeviser påstandene fra bedriften.

– Dommen er ramsalt, og gir vårt medlem fullt medhold. Selv om han fikk ny jobb som elektrikerlæring hos en ny og seriøs arbeidsgiver umiddelbart etter oppsigelsen, så skjønner alle det er viktig for å få avvist sånne anklager, sier Trond Løvstakken, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Tingretten mener oppsigelsen var en klar overreaksjon på en misforståelse knyttet til arbeidsdeling mellom den ansatte og to av sine kolleger. Retten anser at den ansatte med rette misforstod hva oppdraget gikk ut på. Bedriften kunne ikke konkretisere sin påstand om ordrenekt fra den ansattes side. Det er ikke dokumentert noe negativt om den ansatte, og hans nærmeste overordnede gav ham gode skussmål.

Lovpålagt drøftingsmøte ble ikke avholdt, så oppsigelsen ville uansett vært ugyldig m bedriften hadde dokumentert sine påstander. Bedriften er må betale saksomkostningene og en erstatning på 75 000 til den ansatte.