Kraftutvalg foreslår tiltak

- innholdet kan være utdatert

Ekspertutvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2010 med bakgrunn i de høye pristoppene i enkelttimer i fjor vinter.
– Bare økte investeringer i nettet, økt produksjon og energieffektivisering kan løse de grunnleggende utfordringene i kraftmarkedet. Her har regjeringen mangedoblet innsatsen. Utover dette ble Ekspertutvalget satt ned for å vurdere om det var forhold i kraftmarkedet som kan bedre på situasjonen. Utvalget kommer også med konkrete forslag til langsiktige tiltak for å redusere effekttoppene i kraftsystemet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
I rapporten redegjør utvalget for hvordan den kortsiktige driften av kraftsystemet foregår, og foreslår flere forbedringer. Utvalget har blant annet sett på driftskoordineringen, krav til driftsikkerhet og driftsmarginer i kraftsystemet. Det har også sett på budgivingen på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, og forbrukerfleksibilitet.

Viktig med økt fleksibilitet


– Utvalgets konklusjoner viser blant annet hvor viktig det er med økt forbrukerfleksibilitet for å sikre en bedre utnyttelse av kraftsystemet. Jeg skal nå gå nøye igjennom og vurdere de foreslåtte tiltakene, sier Riis-Johansen.
Ekspertutvalget konkluderer med at streng kulde, utfall av svensk kjernekraft, reduserte magasinfyllinger og reduserte importmuligheter var hovedårsakene til de høye pristoppene sist vinter.
Videre anbefaler utvalget en rekke langsiktige tiltak for å bedre utnyttelsen av kraftsystemet og for å gi riktigere prissignaler til investeringsbeslutninger. Blant annet anbefaler utvalget å innføre en mer detaljert nettmodell i prisberegningen på kraftbørsen som tar mer hensyn til lokalisering av produksjon og forbruk enn dagens modell. Tiltak for økt forbrukerfleksibilitet, som timeavregning av store kunder, er også aktuelt for å bedre funksjonsmåten i kraftmarkedet. Utvalget påpeker samtidig at geografiske prisforskjeller skyldes begrensninger i overføringsnettet som vil reduseres ved investeringer i nett eller produksjon.
Les hele rapporten her.