Kraftselskapene kutter utgifter

Publisert: 31.07.13

– innholdet kan være utdatert

Det er satt i gang endringer i bransjen, endringer mot sammenslåinger og etablering av større selskaper. Da vil gjerne selskapene forberede seg til ”festen”. Og  noen selskaper har fattet vedtak og gjennomført prosjekter som ikke har vært så vellykkede, skriver Nationen.

100 må gå i NTE

I fjor gikk NTE 157 millioner i underskudd. Selskapet tapte penger på en testpark for vindmøller og lave kraftpriser. Selskapet har også solgt entreprenørvirksomheten og en butikkjede. Nå må NTE spare 200 millioner på tre år og det betyr blant annet at rundt 100 stillinger forsvinner.

Eidsiva

Eidsiva Energi skal spare 100 millioner kroner de kommende år. Selskapet har økt produksjonen for å demme opp for lave priser. Eidsiva har ingen planer om nedbemanning, men det er gjennomført flere interne endringer.

Færre årsverk i Nordkraft

Nordkraft hadde et underskudd på 228 millioner kroner i fjor. Selskapet har vedtatt en spareplan, som blant annet betyr 20 – 30 færre årsverk.

 Nettoeksportør

Fram til nå har Norge hatt nettoeksport av kraft på ca 200 GWh. Det var først i forrige uke (uke 29) at det snudde fra nettoimport til nettoeksport og da var nettoeksporten 405 GWh, noe som i hovedsak skyldes utvekslingskapasitet mot Sverige, melder NVE.

God fyllingsgrad

I uke 29 var fyllingsgraden i norske vannmagasin på nærmere 74 prosent. Fyllingsgraden var størst i Sørøst-Norge (74,0 prosent), mens Vest-Norge hadde lavest grad (71,5 prosent). I Midt- og Nord-Norge var fyllingsgraden 72,9 prosent, melder NVE.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.