Kraftmontører slipper dobbeltutdannelse

- innholdet kan være utdatert

I mai i fjor bestemte Statens Vegvesen Region øst at alle ansatte i kraftnæringen måtte etterleve kravene i yrkessjåførforskriften.
Energi Norge og KS Bedrift har jobbet for å få unntak fra regelverket. Etter forhandlinger har kraftbransjen nå fått gjennomslag.
– Arbeidsgiverorganisasjonene har har gjort en god jobb for å få regelverket tolket fornuftig, mener forbundssekretær i EL & IT Forbundet Bjørn Fornes

Du kan lese mer om saken i Teknisk Ukeblad.