Kraftig opptrapping av energistreiken

- innholdet kan være utdatert

Etter snart fire uker med streik, og flere samtaler mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift, er det fortsatt ingen enighet i energisektoren. Nå tar EL og IT Forbundet ut samtlige medlemmer i tariffområdet i streik. Totalt vil over 1 000 medlemmer i 73 selskaper være i streik fra og med arbeidstidens start mandag. Så å si hele landet er berørt.

Dramatiske konsekvenserUttaket kan få dramatiske konsekvenser. Alt av vedlikehold av strømnettet settes på vent og feil blir ikke rettet.

– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes.

Høyere belastningKonflikten dreier seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på syv i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.

– KS ønsker å frata våre medlemmer ti hviledager i året, selv om vaktbelastningen ikke har blitt lettere. Våre medlemmer forteller at vaktene blir tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. De er villige til å streike så lenge som nødvendig, sier Fornes.

ArbeidsmiljølovenBeredskapsvakter i energiselskaper hos NHO har allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift. Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. Den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe syv timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Opptrappingen gjelder (antall som tas ut i parentes):