Troms/Svalbard

Distriktskontor Troms/Svalbard

Distriktet består av ca. 1 290 medlemmer som har sin arbeidsplass innenfor Troms fylke og Svalbard. Distriktet har kontor i Tromsø og Harstad.