Konsesjon til Tellenes

- innholdet kan være utdatert

Kraftverket vil produsere ny fornybar energi tilsvarende årsforbruket til rundt 25000 husstander. Tellenes vindkraftverk vil få en installert effekt på inntil 200 MW og samlet årlig kraftproduksjon er anslått til 520 gigawattimer (GWh).
Les mer på regjeringen.no.