Konsesjon for vindkraft i Midt-Norge

Publisert: 03.07.12

– innholdet kan være utdatert

– Statnett er glad for at NVE nå har sagt ja til å bygge denne ledningen, da dette er et viktig skritt for å legge til rette for en ytterligere utbygging av vindkraft i Midt-Norge. Denne konsesjonen er også en viktig brikke for utbyggingen av et mer robust sentralnett og for å redusere energiunderskuddet i Midt-Norge, sier Elisabeth Vike Vardheim, direktør for prosjektutvikling og konsesjon.

Ledningen blir en videreføring av den omsøkte nye forbindelsen mellom Namsos – Storheia og bygges for å realisere vindkraftprosjekter i Snillfjordområdet.

Om prosjektet:

  • 134 km lang, inkludert en ca 7 km lang sjøkabel over Trondheimsfjorden.
  • 7 kommuner blir berørt
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Trollheim
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Snillfjord
  • Bygging av Muffeanlegg i Rissa og Agdenes kommuner
  • Riving av eksisterende 132 kV-ledning mellom regionalnettstasjonen i Snillfjord og sentralnettsstasjonen ved Blåsmo i Orkdal kommune

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.