Konsesjon for vindkraft i Midt-Norge

Publisert: 03.07.12

– innholdet kan være utdatert

– Statnett er glad for at NVE nå har sagt ja til å bygge denne ledningen, da dette er et viktig skritt for å legge til rette for en ytterligere utbygging av vindkraft i Midt-Norge. Denne konsesjonen er også en viktig brikke for utbyggingen av et mer robust sentralnett og for å redusere energiunderskuddet i Midt-Norge, sier Elisabeth Vike Vardheim, direktør for prosjektutvikling og konsesjon.

Ledningen blir en videreføring av den omsøkte nye forbindelsen mellom Namsos – Storheia og bygges for å realisere vindkraftprosjekter i Snillfjordområdet.

Om prosjektet:

  • 134 km lang, inkludert en ca 7 km lang sjøkabel over Trondheimsfjorden.
  • 7 kommuner blir berørt
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Trollheim
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Snillfjord
  • Bygging av Muffeanlegg i Rissa og Agdenes kommuner
  • Riving av eksisterende 132 kV-ledning mellom regionalnettstasjonen i Snillfjord og sentralnettsstasjonen ved Blåsmo i Orkdal kommune

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.