Kongress debatten er i gang

Publisert: 05.03.12

– innholdet kan være utdatert

LOs 33. ordinære kongress avholdes i tidsrommet 3. – 7. mai 2013. Kongressen er LOs høyeste myndighet. Den avholdes hvert fjerde år, og samler 300 demokratisk valgte utsendinger fra medlemsforbundene i LO og fra fylkene.

Forut for kongressen er det en omfattende debatt i våre egne organisasjonsledd. Debatten er en viktig del av den demokratiske prosessen som munner ut i forslag som LO-kongressen skal behandle og fatte vedtak om.

Ifølge LOs vedtekter § 4.4, er det forbundene og LOs fylkeskonferanser som har forslagsrett til kongressen. Debatten i forbundenes grunnorganisasjoner og i fylkene
skal munne ut i forslag fra forbundene og fylkeskonferansene som skal formelt behandles på kongressen.

Debatt i alle ledd

LO-sekretariatet har utarbeidet et utkast til nytt handlingsprogram for
kongressperioden 2013 – 2017, som grunnlag for debatten og innsending av forslag.

Grunnorganisasjonene inviteres også til å diskutere de andre sakene som skal behandles på kongressen: LOs egen organisasjon, den fagligpolitiske situasjonen, hovedavtalene og så videre. Det vil ikke bli utarbeidet noe eget debatthefte for LOs organisasjonsprogram. Et organisasjonspolitisk dokument vil bli utarbeidet på bakgrunn av de innsendte forslagene.

Les mer om dette på LOs kongressdebattsider.

Her finner dere forslag til nytt handlingsprogram for kongressperioden 2013 – 2017.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.