Konferanse om utstasjonerings-direktivet

Publisert: 11.05.10

– innholdet kan være utdatert

Konferansen med tittel ” Hva er nasjonale svar på økt utstasjonering av arbeidstakere?” holdes i Oslo 2. og 3. september.

Det er store nasjonale forskjeller i hvordan europeiske land tilpasser seg en situasjon med flere utstasjonerte arbeidstakere. Tema på denne konferansen er EUs utstasjoneringsdirektiv og EU-domstolens rettspraksis, spesielt i sakene Laval, Viking, Rüffert og Luxemburg.

Ulike svar reflekterer ulike rettstradisjoner og ulike nasjonale arbeidslivsrelasjoner, i landene Norge, Danmark, Finland, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Polen. Ledende internasjonale forskere på feltet vil presentere og diskutere funnene fra prosjektteamet i FORMULA. Blant innlederne er Fafos instuttsjef Jon Erik Dølvik.

Konferansen er en del av FORMULA-prosjektet – et sammenliknende, internasjonalt prosjekt om fri bevegelse av tjenester, arbeidsmarkedsregulering og flernivåstyring i et utvidet EU og EØS. FORMULA er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Les mer om prosjektet og konferansen på FORMULA`s nettsider.

Se også Fafo Østforums temaside EF-domstolen; Laval, Viking Line, Rüffert og Luxemburg. 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.