Konferanse om overvåking i arbeidslivet

- innholdet kan være utdatert

Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus
Tid: Klokka 10:00 – 16:00
Målgruppe: Tillitsvalgte i klubber/fagforeninger/distrikt
Økonomi: Forbundet dekker reise, tapt arbeidsfortjeneste ved behov, konferanseavgift
Påmelding: Innen 18. september til forbundssekretær Hjørdis Henriksen

Om forskningsprosjektet


I 2011 tok forbundet initiativ til et forskningsprosjekt for å se på teknologi, omfang, og erfaringer og konsekvenser av bruk av feltteknologi. Sammen med Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har vi gjennomført et omfattende forskningsprosjekt, finansiert av forbundene og LO.
Forskningsprosjektet er nå avsluttet, og det foreligger tre omfattende rapporter, hvorav de to siste rapportene ble presentert på et stort seminar 28. august.
På dagskonferansen presenteres rapportene og gjennomgås av forskerne, og vi skal drøfte hvordan disse skal følges opp. Vi legger opp til at vi skal få god tid til å drøfte veien videre for forbundet.

Bakgrunn for forskningsprosjektet


Mange bedrifter, hvor forbundet organiserer ansatte, har tatt i bruk, eller planlegger å ta i bruk flåtestyring, elektronisk kjørebok eller annen type feltteknologi. Vi har fått en rekke henvendelser fra tillitsvalgte som ønsker hjelp til, enten å hindre at bedriften tar i bruk feltteknologi, finne fram i vanskelig tilgjengelig lov- og avtaleverk, eller til å få på plass gode lokale avtaler som regulerer bruken av utstyret.
Det har vært vanskelig å gi tilfredsstillende hjelp, både fordi erfaringene med utstyret har vært mangelfulle, og fordi lov- og avtaleverket har gitt vage eller utilfredsstillende føringer. Men, vi kan se konturene av en ny teknologisk revolusjon, som kommer til å endre arbeidslivet drastisk. Mulighetene for at arbeidsgiver kan styre og kontrollere arbeidstakere øker drastisk med bruk av feltteknologi, og skaper mange nye og store utfordringer for medlemmer, tillitsvalgte og fagbevegelsen.