Konferanse for LOK-tillitsvalgte

Publisert: 21.03.13

– innholdet kan være utdatert

Utvalgene innen LOK-området har bestem at olje- og anleggskonferansen og installasjonskonferansen avholdes som en felleskonferanse i 2013. Bakgrunnen er et generelt høyt aktivitetsnivå i 2013.

Innholdet på konferansen

Forbundet har satt opp en foreløpig dagsorden for konferansen.

  • Oppstart, valg av møteledelse
  • Hva skjer i Sverige – erfaringer og utfordringer v/SEF
  • Stortingsvalget 2013
  • Orientering om aktuelle saker fra forbundet
  • Kampen mot sosial dumping i et europeisk perspektiv
  • Situasjonen i egen organisasjon
  • Innarbeidings-/rotasjonsordninger på land – Muligheter og utfordringer.
  • Etter LO-Kongressen – Hva nå?
  • LOK §4 rapporten
  • Oppsummering og avslutning 

Under pkt.9 blir rapporten som er satt opp som følge av vedtak på LTK i Trondheim i 2011 og eventuelle tiltak/sammenslåing av akkord og produktivitetsavtalene behandlet. Endelig vedtak vil bli lagt frem på årets Landstariffkonferanse.

Det er sendt ut info med nærmere opplysninger om det praktiske rundt konferansen.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.