Konferanse for LOK-tillitsvalgte

Publisert: 21.03.13

– innholdet kan være utdatert

Utvalgene innen LOK-området har bestem at olje- og anleggskonferansen og installasjonskonferansen avholdes som en felleskonferanse i 2013. Bakgrunnen er et generelt høyt aktivitetsnivå i 2013.

Innholdet på konferansen

Forbundet har satt opp en foreløpig dagsorden for konferansen.

  • Oppstart, valg av møteledelse
  • Hva skjer i Sverige – erfaringer og utfordringer v/SEF
  • Stortingsvalget 2013
  • Orientering om aktuelle saker fra forbundet
  • Kampen mot sosial dumping i et europeisk perspektiv
  • Situasjonen i egen organisasjon
  • Innarbeidings-/rotasjonsordninger på land – Muligheter og utfordringer.
  • Etter LO-Kongressen – Hva nå?
  • LOK §4 rapporten
  • Oppsummering og avslutning 

Under pkt.9 blir rapporten som er satt opp som følge av vedtak på LTK i Trondheim i 2011 og eventuelle tiltak/sammenslåing av akkord og produktivitetsavtalene behandlet. Endelig vedtak vil bli lagt frem på årets Landstariffkonferanse.

Det er sendt ut info med nærmere opplysninger om det praktiske rundt konferansen.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.