Konferanse for LOK-tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Utvalgene innen LOK-området har bestem at olje- og anleggskonferansen og installasjonskonferansen avholdes som en felleskonferanse i 2013. Bakgrunnen er et generelt høyt aktivitetsnivå i 2013.

Innholdet på konferansen


Forbundet har satt opp en foreløpig dagsorden for konferansen.Under pkt.9 blir rapporten som er satt opp som følge av vedtak på LTK i Trondheim i 2011 og eventuelle tiltak/sammenslåing av akkord og produktivitetsavtalene behandlet. Endelig vedtak vil bli lagt frem på årets Landstariffkonferanse.
Det er sendt ut info med nærmere opplysninger om det praktiske rundt konferansen.