Kompetanse-tillitsvalgte inn i hovedavtalen

Publisert: 07.11.13

– innholdet kan være utdatert

– Kompetanse er viktig for konkurranseevne og sysselsetting, sier Gerd Kristiansen i en utsendt pressemelding.

Kristiansen peker på at tillitsvalgte har en nøkkelrolle i partssamarbeid på arbeidsplassen, også når det gjelder kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. 

– Protokoll hovedavtaleforhandlingene 4. – 6. november 2013

Den reviderte hovedavtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2014. Den framstår nå som mer tidsmessig, etter at et partssammensatt utvalg har gått gjennom avtalen med tanke på opprydding, redigering og språklig oppdatering. Dette utvalgsarbeidet skal fortsette i kommende hovedavtaleperiode.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.