Kompetanse-tillitsvalgte inn i hovedavtalen

- innholdet kan være utdatert

– Kompetanse er viktig for konkurranseevne og sysselsetting, sier Gerd Kristiansen i en utsendt pressemelding.
Kristiansen peker på at tillitsvalgte har en nøkkelrolle i partssamarbeid på arbeidsplassen, også når det gjelder kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. 
– Protokoll hovedavtaleforhandlingene 4. – 6. november 2013
Den reviderte hovedavtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2014. Den framstår nå som mer tidsmessig, etter at et partssammensatt utvalg har gått gjennom avtalen med tanke på opprydding, redigering og språklig oppdatering. Dette utvalgsarbeidet skal fortsette i kommende hovedavtaleperiode.