Kommuneoppgjøret startet i dag

- innholdet kan være utdatert

For første gang på mange år går partene til forhandlingene i økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet, melder LO Kommune i en pressemeldinging da oppgjøret i kommunesektoren startet i dag.

– Prognosene for prisstigningen er uvanlig høye, derfor blir det ekstra viktig å opprettholde kjøpekraften for alle, sier Mette Nord, som leder forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Generelt kronetilleggFor LO Kommune er det viktig med et generelt kronetillegg til alle, og at minstelønn og ubekvemstillegg økes. Samlet sett vil gjennomslag for slike krav bidra til å løfte de lavest på stigen og redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

– Vi har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinner jobber betydelig mer deltid enn menn og de jobber i andre yrker. Mange kvinner får heller ikke uttelling for høy kompetanse. For å fremme likelønn og motvirke lavlønn, vil LO Kommune prioritere kvinnedominerte grupper. Som et konkret krav i denne sammenhengen, krever vi en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning, sier Mette Nord.

PensjonNår det gjelder AFP og offentlig tjenestepensjon konstaterer LO Kommune at en rekke forhold ennå ikke er avklart, og at partene må jobbe videre med problemstillinger knytta til pensjon. Uavhengig av hva som måtte komme, krever LO Kommune at en eventuell ny offentlig tjenestepensjon skal være livsvarig, kjønnsnøytral og forutsigbar.

Noen av LO Kommunes krav:

Deltidsansatte som har hatt merarbeid i 12 måneder, skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende antall timer de faktisk har arbeidet

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av: Fagforbundet • EL og IT Forbundet • Skolenes Landsforbund • FO • MFO • Fellesforbundet

Nestleder Vidar Hennum er EL og IT Forbundets representant i forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Les hele kravdokumentet.