Kommune-oppgjøret er i gang

- innholdet kan være utdatert

LO Kommunes forhandlingssammenslutning overleverte i dag kravene i mellomoppgjøret til KS.

– De fleste arbeidstakerne i kommunene ble sikret lønnstillegg gjennom det som ble avtalt i hovedoppgjøret i fjor, sier Mette Nord, leder av forhandlingssammenslutningen. – I mellomoppgjøret skal vi sikre alle et nivå i tråd med lavlønnsprofilen i frontfaget.

Hun legger til at det er avgjørende for LO Kommune at det blir en profil på oppgjøret som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Dette er i samsvar med LOs hovedlinjer for mellomoppgjøret, og det ivaretar også de store, kvinnedominerte yrkesgruppene i kommunene.

400 000 ansatteDet skal forhandles om lønna til nesten 400 000 ansatte i kommunesektoren. Mesteparten av de økonomiske tilleggene er allerede fordelt gjennom avtalen i hovedoppgjøret i fjor.

Partene er forhandlingssammenslutningen LO Kommune på den ene siden og KS på den andre. KS forhandler på vegne av alle landets kommuner (utenom Oslo), fylkeskommuner og en del kommunale bedrifter. De ansatte er representert gjennom 41 arbeidstakerorganisasjoner som inngår i forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune.

Fristen for forhandlingene er 30. april ved midnatt.