Kommune-oppgjøret er i gang

Publisert: 23.04.15

– innholdet kan være utdatert

LO Kommunes forhandlingssammenslutning overleverte i dag kravene i mellomoppgjøret til KS.

– De fleste arbeidstakerne i kommunene ble sikret lønnstillegg gjennom det som ble avtalt i hovedoppgjøret i fjor, sier Mette Nord, leder av forhandlingssammenslutningen. – I mellomoppgjøret skal vi sikre alle et nivå i tråd med lavlønnsprofilen i frontfaget.

Hun legger til at det er avgjørende for LO Kommune at det blir en profil på oppgjøret som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Dette er i samsvar med LOs hovedlinjer for mellomoppgjøret, og det ivaretar også de store, kvinnedominerte yrkesgruppene i kommunene.

400 000 ansatte

Det skal forhandles om lønna til nesten 400 000 ansatte i kommunesektoren. Mesteparten av de økonomiske tilleggene er allerede fordelt gjennom avtalen i hovedoppgjøret i fjor.

Partene er forhandlingssammenslutningen LO Kommune på den ene siden og KS på den andre. KS forhandler på vegne av alle landets kommuner (utenom Oslo), fylkeskommuner og en del kommunale bedrifter. De ansatte er representert gjennom 41 arbeidstakerorganisasjoner som inngår i forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune.

Fristen for forhandlingene er 30. april ved midnatt.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.