Kommunal 2014: Ny påmeldingsfrist

Publisert: 18.08.14

– innholdet kan være utdatert

Årets Kommunalkonferanse er brennaktuell. Midt opp i regjeringens varslede kommunereform stiller vi ganske enkelt spørsmålet: Hva er en kommune? Og hva er dens formål?

Lokaldemokrati eller utfører?

Er kommunen en samfunnsutvikler, demokratiarena og tjenesteforvalter der folkevalgte med makt og myndighet fatter beslutninger på vegne av innbyggerne? Eller skal kommunene være et bestillerkontor som skal iverksette statens politikk mest mulig effektivt og administrere private tjenesteytere til laveste pris?

Kommune-Norge spiller en sentral rolle i den videre utviklingen av samfunnet vårt. Kommunalkonferansen tar den grunnleggende diskusjonen om kommune-Norges framtid og kommunen som demokratiarena, tjenesteforvalter og samfunnsutvikler.

Konferansearrangører: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL & IT Forbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund

For program og elektronisk påmelding: http://kommunal.no

Konferansen er gratis, men deltakerne må selv betale reise og eventuell overnatting. 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.