Klubb oppretta på Sykehuspartner HF

Publisert: 20.10.16

– innholdet kan være utdatert

Henrik Tønnessen er, i tillegg til klubbleder, også og hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet. Jens Christian Schou Knutsen ble valgt til nestleder og vara hovedtillitsvalgt. Kasserer ble Hans Erik Gran.

Ingressbilde: Tillitsvalgte (f.v.) Hans Erling Gran, Jens Christian Schou Knutsen, Henrik Tønnessen og Amund Gropen.

Kurs i hovedavtalen

På forbundskontoret ble det gjennomført et kort kurs om forhandlingsordning LO Stat/Spekter og om hovedavtalen. Innleder var Lise Olsen fra LO Stat.

Medinnflytelse og samarbeid

I etterkant av kurset ble det avholdt et møte om medinnflytelse og samarbeid med representant for arbeidsgiver, Espen Jensen. I tillegg til de tillitsvalgte fra Sykehuspartner, deltok distriktssekretærene Kjell Arne Andersen, Steinar Rønningstad og Trond Mathisen.

Kurset og møtet var et samarbeidsprosjekt mellom Forhandlingsavdelingen og Utviklingsavdelingen ved henholdsvis forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen.

Lise Olsen, Kjell-Arne Andersen, Henrik Tønnessen, Amund Gropen, Hans Erik Gran, Reidunn Wahl, Steinar Rønningstad, Hjørdis Henriksen, Trond Mathiesen og Jens Christian Schou Knutsen.
Lise Olsen, Kjell-Arne Andersen, Henrik Tønnessen,
Amund Gropen, Hans Erik Gran, Reidunn Wahl,
Steinar Rønningstad, Hjørdis Henriksen,
Trond Mathiesen og Jens Christian Schou Knutsen.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.