Klubb oppretta på Sykehuspartner HF

- innholdet kan være utdatert

Henrik Tønnessen er, i tillegg til klubbleder, også og hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet. Jens Christian Schou Knutsen ble valgt til nestleder og vara hovedtillitsvalgt. Kasserer ble Hans Erik Gran.

Ingressbilde: Tillitsvalgte (f.v.) Hans Erling Gran, Jens Christian Schou Knutsen, Henrik Tønnessen og Amund Gropen.

Kurs i hovedavtalenPå forbundskontoret ble det gjennomført et kort kurs om forhandlingsordning LO Stat/Spekter og om hovedavtalen. Innleder var Lise Olsen fra LO Stat.

Medinnflytelse og samarbeidI etterkant av kurset ble det avholdt et møte om medinnflytelse og samarbeid med representant for arbeidsgiver, Espen Jensen. I tillegg til de tillitsvalgte fra Sykehuspartner, deltok distriktssekretærene Kjell Arne Andersen, Steinar Rønningstad og Trond Mathisen.

Kurset og møtet var et samarbeidsprosjekt mellom Forhandlingsavdelingen og Utviklingsavdelingen ved henholdsvis forbundssekretærene Reidunn Wahl og Hjørdis Henriksen.

Lise Olsen, Kjell-Arne Andersen, Henrik Tønnessen, Amund Gropen, Hans Erik Gran, Reidunn Wahl, Steinar Rønningstad, Hjørdis Henriksen, Trond Mathiesen og Jens Christian Schou Knutsen.
Lise Olsen, Kjell-Arne Andersen, Henrik Tønnessen,
Amund Gropen, Hans Erik Gran, Reidunn Wahl,
Steinar Rønningstad, Hjørdis Henriksen,
Trond Mathiesen og Jens Christian Schou Knutsen.