Klart uravstemnings-ja i område 9

- innholdet kan være utdatert

LO Stat med berørte forbund har godkjent oppgjøret etter rådgivende ja i område 9.

Deltakelsen samlet var på 40,5 prosent og det innebærer at LO må behandle avstemningsresultatet.

Deltakelsen blant EL & IT Forbundets medlemmer ligger noe høyere.

– Hos oss var deltakelsen på 58,35 prosent sier forbundssekretær Reidunn Wahl.