Klart Ja i uravstemning område 9

- innholdet kan være utdatert

– Vi må berømme medlemmer og tillitsvalgtes tålmodighet ved årets oppgjør, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Flere forhandlingsutvalg var ferdig med egne forhandlinger for nær et halvt år siden. Strid om pensjon førte til gigantmekling i september, forklarer Wahl.

Uravstemning– Deltakelsen i uravstemningen har variert mellom de ulike avtalene. Flere klubber som i utgangspunktet ønsket å stemme på papir, aksepterte å stemme elektronisk, og det er viktig for oss på forbundskontoret å få tilbakemelding fra klubbene om hva de synes. Metode for uravstemning skal også opp i landsstyret, sier Reidunn Wahl.

På Geomatikkavtalen er det alltid solid deltakelse – uansett om det foregår med papir eller elektronisk – i år deltok 75,8 prosent.

– – Fint å se at yngre klubber som Broadnet, også ligger over snittet for alle involverte LO-forbund. Her har de tillitsvalgte jobbet aktivt med å få arbeidskamerater til stemme.

På Relacomavtalen ble uravstemningen gjennomført på gamlemåten, her var deltakelsen 51,3 prosent.

Om Spekter-forhandlingene

Spekter er delt inn i ti områder, og noen av dem har flere overenskomster.

Slik er inndelingen: 1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak