Klart Ja i uravstemning område 9

Publisert: 24.10.16

– innholdet kan være utdatert

– Vi må berømme medlemmer og tillitsvalgtes tålmodighet ved årets oppgjør, sier forbundssekretær Reidunn Wahl. Flere forhandlingsutvalg var ferdig med egne forhandlinger for nær et halvt år siden. Strid om pensjon førte til gigantmekling i september, forklarer Wahl.

Uravstemning

– Deltakelsen i uravstemningen har variert mellom de ulike avtalene. Flere klubber som i utgangspunktet ønsket å stemme på papir, aksepterte å stemme elektronisk, og det er viktig for oss på forbundskontoret å få tilbakemelding fra klubbene om hva de synes. Metode for uravstemning skal også opp i landsstyret, sier Reidunn Wahl.

På Geomatikkavtalen er det alltid solid deltakelse – uansett om det foregår med papir eller elektronisk – i år deltok 75,8 prosent.

– – Fint å se at yngre klubber som Broadnet, også ligger over snittet for alle involverte LO-forbund. Her har de tillitsvalgte jobbet aktivt med å få arbeidskamerater til stemme.

På Relacomavtalen ble uravstemningen gjennomført på gamlemåten, her var deltakelsen 51,3 prosent.

Om Spekter-forhandlingene

  • A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del).
  • I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Spekter er delt inn i ti områder, og noen av dem har flere overenskomster.
Slik er inndelingen: 1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak

  • EL og IT Forbundet har flesteparten av sine medlemmer i område 9 og 10.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.