Klarere syke-fraværsregler

Publisert: 06.03.12

– innholdet kan være utdatert

Både blant virksomheter og sykmeldere var det i fjor høst en del usikkerhet om hvordan de nye sykefraværsreglene skal forstås. Etter en prosess i regi av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd og Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen ble det i rådets møte 5. mars lagt fram et felles dokument for å klargjøre reglene og legge til rette for elektronisk rapportering.

– Vi har sammen med partene og legeforeningen funnet fram til gode og klargjørende tiltak som vil bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom arbeidsgiver, NAV og sykmelder, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Les mer om tiltakene på departementets hjemmeside.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.