Klarere syke-fraværsregler

- innholdet kan være utdatert

Både blant virksomheter og sykmeldere var det i fjor høst en del usikkerhet om hvordan de nye sykefraværsreglene skal forstås. Etter en prosess i regi av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd og Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen ble det i rådets møte 5. mars lagt fram et felles dokument for å klargjøre reglene og legge til rette for elektronisk rapportering.
– Vi har sammen med partene og legeforeningen funnet fram til gode og klargjørende tiltak som vil bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom arbeidsgiver, NAV og sykmelder, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Les mer om tiltakene på departementets hjemmeside.