Kjøpekrafta skal sikres

- innholdet kan være utdatert

Roar Flåthen mener arbeidsgiverne har fordel av en bedre samordning av pensjonsordninger i privat sektor, men har ikke fått samme forståelse fra omtale gruppe. Han sa videre at partene er i dialog, men at det ikke haster, for pensjon blir ikke noe stort tema i årets mellomoppgjør. Derimot kan pensjon bli et sentralt i 2014.

Todelt næringsliv


Norsk industri er delt mellom næringer som går bra og bedre enn bra, og noen næringer som sliter. LO-lederen er spesielt bekymret for norsk aluminiumsindustri og treforedling, som på sikt har betydning for innenlandsk skogindustri. Forklaringen er den generelle økonomiske situasjonen i Europa, ikke for høyt lønnsnivå eller svak produktivitet.

Høy lønnsvekst siste tiår


Norsk lønnsnivå kan være en utfordring. Nye tall fra det Tekniske beregningsutvalget viser en lønnsvekst i snitt på fire prosent i fjor, mens det de siste ti år har vært rundt 30 prosent. Fordelen i Norge er omstillingsevnen og bruk av ny teknologi, som skaper høy produktivitet. For å øke den må det arbeides flere timer; at mer deltid blir heltid og at det gjøres plass til flere funksjonshemmede.
Les mer om rapporten fra Teknisk beregningsutvalg og sak på FriFagbevegelse.

Kjemper for lav- og likelønn


Flåthen erkjente at ikke alle fikk fire prosent i fjor og har dermed ikke deltatt i lønnsfesten. I næringer hvor det går dårlig må arbeidstakere klare seg med det generelle tillegget.
– Det er bare vi som kan stå på barrikadene for lavlønn og likelønn. Det må vi gjøre hvert eneste år. Ellers vil forskjellene bare øke, fryktet LO-lederen.

Ros til regjeringen


Flåthen avsluttet sin tale til representantskapet med å rose regjeringens innsats mot sosial dumping og det gode fagligpolitiske samarbeidet som gjør at regjeringen har fulgt opp LOs krav og levert.

Kommer på nett


Det ble levert flere forslag fra representantene, som innarbeides i sekretariatets forslag til hovedlinjer for årets mellomoppgjør. Forslagene innarbeides og presenteres på LOs hjemmeside så fort det er gjort.
Men, sikring av kjøpekraft ligger som en bjelke i årets mellomoppgjør,
Både Flåthens innledning og den påfølgende debatt kan ses på YouTube.