Kjemper for arbeidsplassene

- innholdet kan være utdatert

Tirsdag ble det kjent at Telenor ønsker å legge ned kontorene sine i Hammerfest, Bardu, Sarpsborg og på Gol. Nedleggelsene vil ramme 136 ansatte innenfor Kundeservice, Privat, Bedrift og Leveranse.
Svært mange kvinnelige arbeidsplasser vil gå tapt, og nedleggelsene vil også få store konsekvenser for lokalsamfunnene rundt om i Norge. I følge Telenors ledelse er nedbemanningen et ledd i strukturelle endringer med et mål om å «sikre bærekraftig og lønnsom drift over tid». I drøftingene med Telenor har EL & IT blitt nektet innsyn i de økonomiske beregninger som forlaget bygger på. Dette har satt sinnene i kok i forbundet som klart viser til at dette er et brudd på hovedavtalen. I går ble saken drøftet på styremøtet til Telenor. Sent i går kveld meldte EL & IT-klubben i Telenor at styrevedtaket er utsatt til i morgen. I dag skal de tillitsvalgte ha drøftingsmøter om videre strategi.

Aksjon arbeidsplasser


Samtidig stilte tillitsvalgte ved flere av Telenors lokalkontorer i dag opp utenfor Folkets Hus, for å få Arbeiderpartiets delegater til landsmøtet i tale. De ønsker å mobilisere ovenfor politikerne slik at de kan utøve press på styreledelsen i Telenor, før morgendagens styremøte.
– Vi er frustrerte, lei oss og forbannet. Jeg føler at Telenor opptrer svært arrogant. Her legger de ned viktige kontorer i distriktene, ved siden av at vi ser vi en oppbemanning andre steder. Frykten er at vi blir erstattet av midlertidig ansatte uten vår erfaring og kunnskap. Vi kan jo spørre oss om Telenor er tjent med det, sier Lill Karine Johansen til nettverk1.no, som har vært ansatt ved Sarpsborg-kontoret i ni år. Hun er der sammen med kollegaene Vivi Olsen og Paula Tøgersen. Tre av de berørte kommunene har Arbeiderparti-ordførere, og de håper at disse vil kunne ta opp saken på Arbeiderpartiets landsmøte.

Kan ikke helt tro


Selv om de har opplevd liknende saker i Telenor før, har det ikke helt gått opp for dem hva som nå er i ferd med å skje. Bare det at de fikk nyheten som en bombe på tirsdag gjør ikke frustrasjonen noe mindre.
– Det er noe surrealistisk med det hele. At vi ikke har fått noen slags forvarsling er helt forkastelig. Med nyheten om at vedtaket er blitt utsatt, øyner vi nå i hvert fall et lite håp, og inntil noe blir vedtatt så skal vi kjempe med nebb og klør for arbeidsplassene våre, sier de tre fra Sarpsborgs-kontoret. Til sammen er det 33 ansatte fra kundeservice og 19 ansatte på deliveryseksjonen som vil forsvinne i Sarpsborg. I Hammerfest er det 15 ansatte på kundeservice som står i fare, i Bardu er det 40, og på Gol er det snakk om 29 arbeidsplasser.
– Det at dette rammer distriktene er jo verst. Mange av disse stedene er det jo faktisk ikke noe annet jobbtilbud for mange. Det er visst tydelig at det å ta samfunnsansvar ikke teller for ledelsen i Telenor, sier Lill sint.