Kjemper for ansattes pensjon

Publisert: 20.01.10

– innholdet kan være utdatert

Da EDB Business Partner skiftet arbeidsgiverorganisjon fra Spekter til NHO ble det protokollført at konsernet ikke hadde intensjon om å endre ytelsespensjonsordningene. Protokollen tok ikke EDB hensyn til da konsernet kvittet seg med ordningen i fjor sommer. Nå arbeider forbundet og LOs juridiske avdeling for å forsvare den gamle ordningen og andre rettigheter for medlemmer og ansatte, skriver Nettverk.

Feil håndtering
Forbundssekretær Torbjørn Sundal er tydelig når det gjelder EDB-ledelsens håndtering av saken. Den  har vært helt feil i forhold til det som er tariffestet.

– Ledelsen mener at med overgangen fra Spekter til NHO er den fritatt fra alle særavtalene og de tariffmessige forpliktelser. Ledelsen mener at den ikke har gjort noe feil, noe vi i EL & IT Forbundet er helt uenige i, slår Sundal fast.

Han forteller at saken er todelt. Den ene vil omfatte kollektive rettigheter, som omfatter medlemmer fra flere forbund. Den andre saken er knyttet opp mot individuelle saker, primært for medlemmer i EL & IT Forbundet.

– EL & IT Forbundet har løftet saken opp på det juridiske nivået. Oppsigelsen av pensjonsordningen omfatter mange av våre medlemmer i EDB Business Partner, sier Sundal, og legger til at det er snakk om rundt 50 medlemmer.

Advokat Thomas Keiserud i LOs juridiske avdeling legger til at i saken som omfatter de individuelles rettigheter, vil LOs advokater snarlig åpne for en dialog med motparten om.

Les hele artikkelen på Nettverk1.no

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.