Kjempe videre for energisaker

Publisert: 05.11.13

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen vil fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav. Forskriften ble vedtatt ved oppstart av landsmøtet i mars 2011 og skal være implementert i alle selskapene.

– Bemanningskravene fikk vi gjennomslag for med godt fagligpolitisk samarbeid med den rødgrønne regjeringen. De kravene må vi fortsette å kjempe for, understreket Felix.

Etter en generell innledning om valget, den nye regjeringen og dens forbundsfeller i Stortinget; V og KrF, gikk Felix over til å snakke om det som regjeringen har nedfelt om energi.

Bestå eller forvinner?

– Selv om vi har en mindretallsregjering, har samarbeidspartene V og KrF så sammenfallende holdninger med regjeringen, at vi kan forvente flertall for endringer i mange lover og forskrifter. Framover får vi erfare om det vi har kjempet for er det vi fortsatt kommer til å beholde, påpekte Felix.

Energiplattform

Forbundsleder gikk gjennom regjeringspartienes politiske meningsendringer i flere energisaker, som privatisering av sektoren, hjemfall og Statkrafts posisjon.

– Underveis har H og Frp skiftet mening når det gjelder en del saker, men kan vi stole på at det de sier nå er det de egentlig mener, undret Felix.

Han tok forsamlingen videre og presentere det regjeringen vil.

  • Legge fram ei stortingsmelding om helhetlig energipolitikk hvor forsyningen, klimautfordringer og næringsutvikling skal sees i sammenheng. Det er nedsatt et utvalg med ansvar for meldinga og utvalget ledes av Eivind Reiten. Forbundet mener ei stortingsmelding er bra, men er usikker på tiltroen til Reiten, basert på tidligere erfaringer.
  • Det skal bygges ut tilstrekkelig nettkapasitet over hele landet. Energiminister Tord Lien har flagget at Statnett fortsatt skal ha en sentral posisjon i dette arbeidet. Det er også forbundets mening.
  • Regjeringen vil tilrettelegge for strukturendringer (sammenslåing/færre selskaper) blant nettselskapene. Det er på kollisjonskurs med forbundets holdning og på tvers av den rapporten som TrønderForsk laget sammen med KS Bedrift og forbundet.
  • Regjeringen vil ha utenlandsforbindelser, men ønsker å endre energiloven slik at private kan komme inn på eiersiden. Det strider mot forbundets politikk.

– Den blåblå regjeringen har et annet syn på utleieforskriften (utleie av kraftverk) og reglene kan endres til 30 pluss 30 år dagens regel er 15 år). Det strider mot forbundets holdning,og vi er også kritiske til den forskriften som ble vedtatt, sa Felix.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.