Kandidater til LOs kulturpris

- innholdet kan være utdatert

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.
Kulturprisen er på kr 50 000,- og den utdeles årlig. Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.
Forslagene behandles av en jury som består av representanter fra LO, AOF og LOs kulturutvlag. 
Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge,
Næringspolitisk avdeling v/Bjørg Stuen, Youngsgt 11, 0181 OSLO
innen 31. januar 2015.