Kandidater til LOs kulturpris

Publisert: 16.09.14

– innholdet kan være utdatert

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

Kulturprisen er på kr 50 000,- og den utdeles årlig. Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.
Forslagene behandles av en jury som består av representanter fra LO, AOF og LOs kulturutvlag. 

Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge,
Næringspolitisk avdeling v/Bjørg Stuen, Youngsgt 11, 0181 OSLO
innen 31. januar 2015.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.