Kampanje mot arrestasjoner i Zimbabwe

- innholdet kan være utdatert

Dette er etter vår mening de verste varianter av arbeidstakeres rettigheter. BWI oppfordrer om at sikkerhetsstyrkene umiddelbart løslater arresterte GAPWUZ-tillitsvalgte og å sørge for å returnere beslaglagt eiendom og dokumenter. Det sier BWIs generalsekretær Ambet Yuson.
Protestbrev
I et brev til presidenten og statsministeren i Zimbabwe, har BWI sterkt fordømt og protestert mot arrestasjoner, trusler og trakassering av sine tilknyttede tillitsvalgte og plantasjearbeidere i Zimbabwe – GAPWUZ.
Arrestasjoner og ransaking
Ifølge informasjon som BWI fikk medio februar fra generalsekretæren i GAPWUZ, Gertrude Hambira, ble hun, flere andre ledere og stabsmedlemmer innkalt til politiet og senere arrestert. Politiet ransaket deretter kontorene til GAPWUZ og politiet var spesielt på jakt etter en video som dokumenterte uro på flere kommersielle gårdsbruk. Et par av lederne ble senere løslattt, men forbundsleder CDE Munyanyi er fortsatt i politiets varetekt.
Strider mot ILO-konvensjoner
– Arrestasjonene av fagorganiserte og ransakinger av fagforeningskontoret er i strid med ILO-konvensjon nr. 87 og 98. Disse to konvensjonene, som Zimbabwe har ratifisert, skal sikre respekt for friheten og sikkerheten til personer, frihet fra vilkårlig arrest og forvaring, beskyttelse mot innblanding, menings- og ytringsfrihet, rett til å gi informasjon gjennom media og rett til beskyttelse av egenskapene til fagforeningen organisasjoner, påpeker BWIs generalsekretær Ambet Yuson, som lover at BWI skal følge med situasjonen.
Link til protestaksjonen.