Kampanje mot arbeidsstress

- innholdet kan være utdatert

EU-OSHAs nyeste europeiske meningsmåling avdekket at 51 prosent av arbeidstakerne mener at arbeidsrelatert stress er utbredt på sin arbeidsplass.
Fire av 10 ansatte mener at stress ikke blir håndtert på en god nok måte på arbeidsplassen deres.
Den nye kampanjen til EU-OSHA skal bidra med ulike verktøy for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.
EU-OSHA har oversatt mye av informasjonsmateriellet til norsk. 
Her finner du informasjonsmateriell og andre virkemidler.