Kampanje mot arbeidsstress

Publisert: 09.09.14

– innholdet kan være utdatert

EU-OSHAs nyeste europeiske meningsmåling avdekket at 51 prosent av arbeidstakerne mener at arbeidsrelatert stress er utbredt på sin arbeidsplass.

Fire av 10 ansatte mener at stress ikke blir håndtert på en god nok måte på arbeidsplassen deres.

Den nye kampanjen til EU-OSHA skal bidra med ulike verktøy for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

EU-OSHA har oversatt mye av informasjonsmateriellet til norsk. 

Her finner du informasjonsmateriell og andre virkemidler.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.