Ja til norsk språk på sokkelen

Publisert: 11.12.13

– innholdet kan være utdatert

Ekspertutvalget, ledet av Ole Andreas Engen, professor ved Universitetet i Stavanger, leverte tidligere i høst en rapport til Arbeidsdepartementet tidligere i høst. Utvalget har gått gjennom tilsyn og regelverk på norsk sokkel og har også kommet med ulike forslag og anbefalinger til forbedringer, skriver Nettverk/FriFagbevegelse.

Ja til norsk

Ett av forslagene er å kreve engelskkunnskaper for ansatte på norsk sokkel. LOs motstand mot engelsk som arbeidsspråk har også bakgrunn i at det blir flere rettighetshavere og økt innleie på norsk sokkel, blant annet av utenlandsk arbeidskraft med begrensede engelskkunnskaper.

– Vi frykter mer språkforvirring og dermed fare for skader og ulykker hvis dette forslaget gjennomføres, sier EL & IT Forbundets representant i LOs Olje og Gassutvalg, Trond Løvstakken.

Forebygge skader og hendelser

Skader og ulykker andre punkter som utvalget har sett på og foreslått forbedrende tiltak.

Les mer om tiltakene.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.