Ja til norsk språk på sokkelen

- innholdet kan være utdatert

Ekspertutvalget, ledet av Ole Andreas Engen, professor ved Universitetet i Stavanger, leverte tidligere i høst en rapport til Arbeidsdepartementet tidligere i høst. Utvalget har gått gjennom tilsyn og regelverk på norsk sokkel og har også kommet med ulike forslag og anbefalinger til forbedringer, skriver Nettverk/FriFagbevegelse.

Ja til norsk


Ett av forslagene er å kreve engelskkunnskaper for ansatte på norsk sokkel. LOs motstand mot engelsk som arbeidsspråk har også bakgrunn i at det blir flere rettighetshavere og økt innleie på norsk sokkel, blant annet av utenlandsk arbeidskraft med begrensede engelskkunnskaper.
– Vi frykter mer språkforvirring og dermed fare for skader og ulykker hvis dette forslaget gjennomføres, sier EL & IT Forbundets representant i LOs Olje og Gassutvalg, Trond Løvstakken.

Forebygge skader og hendelser


Skader og ulykker andre punkter som utvalget har sett på og foreslått forbedrende tiltak.
Les mer om tiltakene.