Ja i Sykehuspartner HF

- innholdet kan være utdatert

Resultatet i årets tariffoppgjør er nå godkjent av EL og IT Forbundets medlemmer i Sykehuspartner HF. Det var 68 prosent som deltok i uravstemningen og 100 prosent stemte JA.

Forhandlingene har avdekket skjevheter i lønn blant ansatte i Sykehuspartner. Årets oppgjør er et første skritt i arbeidet for å rette opp skjevhetene, og i den forbindelse kommer Jan Henrik Larsen, Hjørdis Henriksen og Reidunn Wahl, som gjennomførte forhandlingene på vegne av EL og IT Forbundet med en viktig oppfordring.

– En mer rettferdig lønnsutvikling er avhengig av at flere organiserer seg i EL og IT Forbundet og at det velges lokale tillitsvalgte. Forbundet vil derfor hjelpe til med å arrangere medlemsmøter og valg av tillitsvalgte i september.

Økonomisk ble årets lønnsoppgjør gjennomført med følgende resultat:

Alle medlemmer som arbeider i Sykehuspartner sikres en lønnsøkning på 19 000 kroner. Det er ytterligere framforhandlet justeringer slik:



Alle satser på godtgjøringer for kveld, natt, lørdag og søndag økes med to prosent.