Ja i Sykehuspartner HF

Publisert: 24.06.16

– innholdet kan være utdatert

Resultatet i årets tariffoppgjør er nå godkjent av EL og IT Forbundets medlemmer i Sykehuspartner HF. Det var 68 prosent som deltok i uravstemningen og 100 prosent stemte JA.

Forhandlingene har avdekket skjevheter i lønn blant ansatte i Sykehuspartner. Årets oppgjør er et første skritt i arbeidet for å rette opp skjevhetene, og i den forbindelse kommer Jan Henrik Larsen, Hjørdis Henriksen og Reidunn Wahl, som gjennomførte forhandlingene på vegne av EL og IT Forbundet med en viktig oppfordring.

– En mer rettferdig lønnsutvikling er avhengig av at flere organiserer seg i EL og IT Forbundet og at det velges lokale tillitsvalgte. Forbundet vil derfor hjelpe til med å arrangere medlemsmøter og valg av tillitsvalgte i september.

Økonomisk ble årets lønnsoppgjør gjennomført med følgende resultat:

Alle medlemmer som arbeider i Sykehuspartner sikres en lønnsøkning på 19 000 kroner. Det er ytterligere framforhandlet justeringer slik:

  • Fem medlemmer får 2 000 kroner ekstra
  • Åtte medlemmer får en økning med bakgrunn i justeringer på minstelønnssatsene og ansiennitetsopprykk
  • Det gis et justeringstillegg på én enhetsleder

Alle satser på godtgjøringer for kveld, natt, lørdag og søndag økes med to prosent.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.